Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú užívateľmi na počítač alebo na iné mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začne používateľ využívať. Cookies zhromažďujú informácie uľahčujúce využívanie webových stránok - napr. Pomocou zapamätanie prihlasovacích údajov, pamätajú si tovar pridané do košíka alebo sú schopné prispôsobiť obsah stránok užívateľovým záujmom. Vďaka cookies je možné zbierať štatistické údaje, čo uľahčuje užívania webových stránok podľa preferencií zákazníkov.

Prevádzkovateľ využíva pre svoju činnosť cookies, v žiadnom prípade však nevyužíva cookies na iné ako technické účely, nespája údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi, nie je tak umožnená identifikácia konkrétnej osoby.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú cookies. V rámci nastavení prehliadačov možno jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky.

Ak bude mať prehliadač používateľa použitie cookies povolené, je to považované za súhlas s využívaním štandardných cookies zo strany serverov používaných Prevádzkovateľom.

Ak však bude mať prehliadač používateľa zakázané ukladanie cookies, je možné, že nebude možné využiť všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

cookies súbory sú Prevádzkovateľom mazané v lehote 13 mesiacov od ich posledného použitia.